Logo Tomatenkwekerij Vijverberg C.V.

 

 

Coforta

Geschiedenis

De grondlegger van ons bedrijf is Jan Vijverberg , die het bedrijf in 1940 in Naaldwijk heeft opgericht. Hij teelde in die tijd veel verschillende gewassen zoals sla, bonen, spinazie, druiven, chrysanten, andijvie, tomaten en komkommers in verschillende (houten) kasjes.

In 1967, als zijn zoon Piet Vijverberg tot het bedrijf toetreedt wordt er van het bedrijf meer een eenheid gemaakt. De gewassen worden in een grotere oppervlakte geteeld, waarbij de nadruk komt te liggen op tomaten, komkommers, chrysanten en sla. In 1980 treed Jos Vijverberg een ander zoon van Jan, toe tot het bedrijf. De huidige bedrijfsnaam: “Fa. J. Vijverberg & Zn” vindt hier zijn oorspong. Het bedrijf vernieuwt in deze periode zijn kassen en de geteelde gewassen worden hoofdzakelijk beperkt tot tomaten, komkommers en chrysanten. Het bedrijf wordt rond 1986 nog een stukje uitgebreid en de teelt van chrysanten wordt afgestoten.

In 1991 wordt de kas in Naaldwijk verkocht aan de gemeente ten behoeve van woningbouw. Er wordt een nieuw bedrijf gebouwd in Bleiswijk met een grotere oppervlakte. Het nieuwe bedrijf wordt dan volledig ingericht voor de teelt van tomaten. In 2003 treden Arjan en Marijn Vijverberg, zoons van Piet toe tot de firma. Beide hebben een de studie HBO Tuinbouw gedaan. Vervolgens wordt het bedrijf uitgebreid tot de huidige omvang van 2,7 ha. Sinds 2010 werk Arjan ook voor DLV Plant als teeltadviseur voor tomaten.